Trang chủ : noi-dung-thong-bao Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc danh sách đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải và bảng gia dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tảu thuyền
Vui lòng xem file đính kèm

Ngày thông báo: 12-01-2021
In nội dung
File đính kèm:
THONG BAO DANH SACH THU GOM CHAT THAI 1226.pdf

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP