Trang chủ : Công bố thông tin Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Công bố thông tin

 
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (18/01/2023)
PDN công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với các tổ chức có liên quan trong năm ... (30/12/2022)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với các tổ chức có liên quan trong năm 2023. Xem tiếp
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (21/11/2022)
PDN thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 kể từ ngày 05/12/2022. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT (ký hợp đồng quảng cáo với bên có liên quan) (02/11/2022)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng quảng cáo với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền. Xem tiếp
Thông báo chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (25/10/2022)
PDN Thông báo chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT (vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD) (25/10/2022)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT (vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD) Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT (chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1.2022) (25/10/2022)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 Xem tiếp
Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 ngày 10/10/2022 (11/10/2022)
Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 ngày 10/10/2022. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT (v/v ký hợp đồng với tổ chức có liên quan) (06/09/2022)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng nguyên tắc với tổ chức có liên quan là Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi. Xem tiếp
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 (15/07/2022)
PDN công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP