Trang chủ : Công bố thông tin Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Công bố thông tin

 
Cập nhật Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 22.04.2024 (03/04/2024)
Cập nhật Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 22.04.2024 Xem tiếp
Địa điểm tổ chức và Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2024 (29/03/2024)
Địa điểm tổ chức và Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2024 Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch năm 2024 và Vay vốn ngắn hạn (29/03/2024)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch năm 2024 và Vay vốn ngắn hạn. Xem tiếp
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/03/2024)
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT (Giao dịch CP SZC và Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024) (27/02/2024)
PDN công bố các Nghị quyết HĐQT Xem tiếp
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB là ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng g... (05/02/2024)
PDN báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB là ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc Công ty. Xem tiếp
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023 (17/01/2024)
PDN công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2023. Xem tiếp
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (04/01/2024)
PDN thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT ngày 26.12.2023 (26/12/2023)
PDN ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 26.12.2023 về việc Tái ký hợp đồng với các tổ chức có liên quan và Vay vốn ngắn hạn. Xem tiếp
PDN Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10% (17/10/2023)
PDN Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10% Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP