Trang chủ : Công bố thông tin Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Công bố thông tin

 
Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN (VSD) (23/05/2023)
PDN gửi Thông báo cho VSD về việc Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 23/05/2023 (23/05/2023)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 23/05/2023 Xem tiếp
Công văn của UBCKNN số 2606/UCBK-QLCB ngày 12.05.2023 (18/05/2023)
PDN công bố Công văn của UBCKNN số 2606/UCBK-QLCB ngày 12.05.2023. Xem tiếp
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Transimex (16/05/2023)
PDN công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là CTCP Transimex. Xem tiếp
Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn (25/04/2023)
PDN công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH. Xem tiếp
Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023 (Bộ hoàn chỉnh) (21/04/2023)
PDN công bố Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023 (Bộ hoàn chỉnh) Xem tiếp
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023 (21/04/2023)
PDN công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023. Xem tiếp
Báo cáo kết quả giao dịch của NNB Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc (03/04/2023)
Báo cáo kết quả giao dịch của NNB Nguyễn Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc. Xem tiếp
Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (30/03/2023)
PDN công bố Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 20.04.2023. Xem tiếp
Địa điểm tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023 (30/03/2023)
PDN công bố địa điểm tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20.04.2023. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP