Trang chủ : quy-trinh-lam-hang Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 quy trình làm hàng

 

QUY TRÌNH LÀM HÀNG TỔNG HỢP

Bước công việc

Thông tin cần trao đổi, Tài liệu hồ sơ liên quan

Trách nhiệm thực hiện

Điện thoại liên hệ Cảng

1. Gửi thông báo kế hoạch tàu đến và đăng ký làm hàng cho P. Kinh Doanh

- Thông báo tàu đến

- Đặc điểm hàng siêu trường, siêu trọng, độc hại;…

- Yêu cầu thuê cầu cảng (khách hàng chuyến)

- Đại lý tàu/Chủ tàu/chủ hàng

Phòng Kinh Doanh

ĐT: 0616.553.328

Fax: 0613.831.439

2. Gửi thông báo tiếp nhận tàu

- Thông báo tiếp nhận tàu

- Ban Khai thác điều độ (Ban KTĐĐ)

- Ban KTĐĐ Khu vực LBT:

ĐT : 0616.607.145

Fax : 0613.831.577

-  Ban KTĐĐ Cảng Gò Dầu:

ĐT :

Fax :

3. Bố trí tàu đến theo thông báo

- Xác nhận tàu đến (Văn bản, điện thoại)

- Đại lý tàu/Chủ tàu/chủ hàng

- Ban KTĐĐ Khu vực LBT:

ĐT :0616.607.145

Fax :0613.831.577

- Ban KTĐĐ Cảng Gò Dầu:

ĐT :

Fax :

4. Thực hiện thủ tục giao nhận hàng giữa tàu- xe

- Xuất trình các hồ sơ liên quan đến giao nhận hàng

- Chủ hàng tự thực hiện giao nhận

- Ban KTĐĐ Khu vực LBT:

ĐT :0616.607.145

Fax :0613.831.577

- Ban KTĐĐ Cảng Gò Dầu:

ĐT :

Fax :

5. Tổng hợp kết quả xếp dỡ;

- Bảng kết toán khối lượng hàng xếp dỡ

- Ban KTĐĐ

- Ban KTĐĐ Khu vực LBT:

ĐT :0616.607.145

Fax :0613.831.577

-  Ban KTĐĐ Cảng Gò Dầu:

ĐT :

Fax :

6. Kết toán sản lượng xếp dỡ khi kết thúc làm hàng

- Phiếu kiểm đếm giao nhận;

- Biên bản giám định hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền;

- Bảng tổng hợp cân hàng; phiếu cân nhà máy;..

- Đại diện chủ hàng;

- Đại diện tàu;

- Ban KTĐĐ;

- Ban KTĐĐ Khu vực LBT:

ĐT :0616.607.145

Fax :0613.831.577

-  Ban KTĐĐ Cảng Gò Dầu:

ĐT :

Fax :


QUY TRÌNH GIAO NHẬN CONTAINER


Mục đích: Đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục cần thiết phù hợp với yêu cầu chất lượng công việc qui định của công ty và công tác giám sát hàng hoá XNK của Hải quan tại Cảng Đồng Nai.  

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP