Trang chủ : Các quy định công ty Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Các quy định của công ty

 
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.07.2023 (05/07/2023)
PDN công bố Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04/07/2023 do tăng vốn điều lệ. Xem tiếp
Quy chế kiểm toán nội bộ (15/06/2021)
PDN ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. Xem tiếp
Quy chế công bố thông tin (15/06/2021)
PDN ban hành Quy chế công bố thông tin. Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Quy chế nội bộ về quản trị công ty (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Điều lệ công ty (28/04/2021)
PDN công bố Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021 Xem tiếp
(Cập nhật 20.04.2021)-Dự thảo Điều lệ Công ty (20/04/2021)
PDN cập nhật Dự thảo Điều lệ công ty. Xem tiếp
Bảng so sánh Điều lệ công ty (giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ mới) (02/04/2021)
Bảng so sánh Điều lệ công ty (giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ mới) Xem tiếp
Dự thảo Điều lệ công ty (02/04/2021)
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Dự thảo Điều lệ công ty. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP