Trang chủ : Vị trí địa lý Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Vị trí địa lý

 

-           Long Binh Tan Port:                10054’01”N - 106050’29”E

-           Go Dau A Port:                       10039’28”N - 107001’16”E

-           Go Dau B Port:                       10037’08”N - 107001’26”E


ViTriDiaLy.jpg 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP