Trang chủ : Báo cáo tài chính qua các năm Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Báo cáo tài chính

 
Giải trình biến động giữa hai kỳ BCTC quý 1 năm 2024 (15/04/2024)
Giải trình biến động giữa hai kỳ BCTC quý 1 năm 2024 Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 (15/04/2024)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Xem tiếp
Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2... (07/03/2024)
kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2023 iến động trên 10% Xem tiếp
Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2023 (07/03/2024)
Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2023 Xem tiếp
Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10% (17/01/2024)
PDN công bố Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10%. Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (17/01/2024)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023. Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (17/10/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023. Xem tiếp
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 (11/08/2023)
PDN công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (19/07/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023. Xem tiếp
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 (19/04/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP