Trang chủ : Ngành nghề kinh doanh chủ yếu Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Các dịch vụ chính

 

-   Kho bãi và lưu trữ hàng hóa

-   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

-   Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

-   Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ vận tải đường biển, dịch vụ giao nhận hàng hóa nội địa, xuất khẩu, dịch vụ khai thuê hải quan...

-   Bốc xếp hàng hóa cảng biển

-   Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt

-   Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

-   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

-   Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP