Trang chủ : Kho bãi Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Kho bãi

 

Dịch vụ kho hàng:

Hệ thống kho bãi đang khai thác tại cảng gồm hai chức năng: kho nội địa và kho ngoại quan với tổng diện tích 21.250m2.

-   Cảng Long Bình Tân: 03 kho đang hoạt động với diện tích 13.250m2 (trong đó 3.250m2 phục vụ chức năng làm kho ngoại quan và 10.000m2 phục vụ chức năng làm kho nội địa).

-   Cảng Gò Dầu: 02 kho đang hoạt động phục vụ chức năng làm kho nội địa với diện tích 8.000m2.


Bãi:

-   Cảng Long Bình Tân: Diện tích bãi đạt 8,2ha phục vụ cho ngành hàng container, sức chứa tĩnh tối đa đạt 7.172 teus với 04 khu chức năng chính (khu vực container hàng, khu vực container Maersk, khu vực đóng rút hàng container, khu vực container rỗng).

-   Cảng Gò Dầu: Diện tích bãi 29,5ha phục vụ cho ngành hàng tổng hợp.


 kho.jpg


kho-1.jpg 
 
 

 

 thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP