Trang chủ : Thành tựu Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Thành tựu

 

CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1.     Danh hiệu thi đua :

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2012

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 02/05/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

2013

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

2014

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 18/05/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

2015

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết 1336/QD-UBND ngày 09/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

2.     Hình thức khen thưởng :

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2001

Huân chương Lao động Hạng Ba

 

2008

Huân chương Lao động Hạng Nhì

Quyết định số 1732/QĐ-CTN ngày 12/01/2008 của Chủ tịch nước

2016

Huân chương Lao động Hạng Nhất

Quyết định số 2246/QĐ-CTN ngày 20/10/2016 của Chủ tịch nước

 

3. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Năm

Mức độ hoàn thành

nhiệm vụ

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 20/05/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh

2010

Hoàn thành nhiệm vụ SXKD và tham gia phong trào thi đua, các mặt hoạt động của Tcty năm 2010

Quyết định số 38/PTKCN-NS ngày 13/01/2011 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

2011

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Tập thể lao động xuất sắc)

Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

2012

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Tập thể lao động xuất sắc)

Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 02/05/ 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

2013

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Tập thể lao động xuất sắc)

Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 08/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

2013

DN hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD

Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

2014

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Quyết định số 119/PTKCN-NS ngày 30/03/2015 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

2015

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Quyết định số 140/PTKCN-NS ngày 24/03/2016 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp

 

4.   Khen thưởng khác

             

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2010

Điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh ĐN giai đoạn 2005-2010

Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 30/08/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh

2011

Xây dựng quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp năm 2011

Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 04/04/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

2012

Đã có thành tích chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2012

Quyết định số 51/QĐ-CT ngày 27/02/2013 của CT tổng cục thuể tỉnh ĐN

2015

Điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh ĐN giai đoạn 2010-2014

Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

 ​

 

 thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP