Trang chủ : dia-chi-lien-he Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Địa chỉ liên hệ

 

Tên cá nh​ân​

Chức vụ

Số điện thoại

Email

​Trần Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT​

0251 3832225

tthai@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổng Giám Đốc

0251 3832225

nntuan@dongnaiport.com.vn

Huỳnh Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc
Giám đốc Tài chính

0251 3832225

hntuan@dongnaiport.com.vn

​  Vũ Thị Quỳnh Trang
​  Kế Toán Trưởng
  ​0251 3832225 vtqtrang@dongnaiport.com.vn

Trần Văn Nguyên

Phó Tổng Giám Đốc
Giám đốc Cảng Gò Dầu

0251 3832225

tvnguyen@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Quang Sơn P.Giám đốc Cảng Gò Dầu    0989 299919 nqson@dongnaiport.com.vn

   Phạm Văn Huy

Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0913 940021

pvhuy@dongnaiport.com.vn

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

P. Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0913.610620

pvhuy@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Duy Khiêm

GĐ Nhân sự

0909 690014

ndkhiem@dongnaiport.com.vn

Đinh Cường Lân

P.GĐ Nhân sự

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang