Trang chủ : dia-chi-lien-he Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Địa chỉ liên hệ

 

Tên cá nh​ân​

Chức vụ

Số điện thoại

Email

​Trần Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT​

0251 3832225

tthai@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổng Giám Đốc

0251 3832225

nntuan@dongnaiport.com.vn

Huỳnh Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc
Giám đốc Tài chính

0251 3832225

hntuan@dongnaiport.com.vn

​  Vũ Thị Quỳnh Trang
​  Kế Toán Trưởng
  ​0251 3832225 vtqtrang@dongnaiport.com.vn

Trần Văn Nguyên

Phó Tổng Giám Đốc
Giám đốc Cảng Gò Dầu

0251 3832225

tvnguyen@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Quang Sơn P.Giám đốc Cảng Gò Dầu    0989 299919 nqson@dongnaiport.com.vn

   Phạm Văn Huy

Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0913 940021

pvhuy@dongnaiport.com.vn

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

P. Giám đốc Cảng Long Bình Tân

0913.610620

pvhuy@dongnaiport.com.vn

Nguyễn Duy Khiêm

GĐ Nhân sự

0909 690014

ndkhiem@dongnaiport.com.vn

Đinh Cường Lân

P.GĐ Nhân sự

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang