Trang chủ : kho-bai Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Hàng tổng hợp - Kho bãi

 

Tổng diện tích mặt bằng hiện hữu: 1.240.000 m2

·        Tổng diện tích kho: 19.000 m2 (kho CFS: 5.000 m2)

·        Tổng diện tích bãi còn lại: 661.000 m2


1.      Khu vực Long Bình Tân

·        Tổng diện tích mặt bằng: 210.000 m2

Đây là Cảng chủ yếu khai thác hàng Container nên tại khu vực này diện tích kho, bãi chỉ để phục vụ hàng Container. Đối với hàng tổng hợp, Cảng khu vực Long Bình Tân chỉ thực hiện xếp dỡ.


2.      Cảng Gò Dầu - Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

·        Tổng diện tích mặt bằng: 530.000 m2

·        Tổng diện tích kho: 8.000 m2

·        Tổng diện tích bãi còn lại: 73.000 m2

a.      Cảng Gò Dầu A (Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai)

·        Tổng diện tích mặt bằng được giao: 160.000 m2

·        Tổng diện tích kho: 0 m2

·        Tổng diện tích bãi còn lại: 17.000 m2

b.      Cảng Gò Dầu B (Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai)

·        Tổng diện tích mặt bằng: 370.000 m2

·        Tổng diện tích kho: 8.000 m2

·        Tổng diện tích bãi còn lại: 56.000 m2

 

3.      Dự án Cảng Tổng hợp (khu vực Gò Dầu) :

·        Tổng diện tích mặt bằng: 500.000 m2


​​​
 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP