Trang chủ : noi-dung-thong-bao Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của khu nước bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại bến Cảng Gò Dầu B
Vui lòng xem file đính kèm

Ngày thông báo: 21-10-2021
In nội dung
File đính kèm:
245TBHH.pdf

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP