Trang chủ : noi-dung-thong-bao Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 
 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc Phí hạ container hàng xuất quá cảnh từ xe xuống bãi từ ngày 20/10/2022
Vui lòng xe file đính kèm

Ngày thông báo: 05-10-2022
In nội dung
File đính kèm:
Thông báo phí hàng xuất quá cảnh từ 20.10.2022.pdf

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP