Trang chủ : noi-dung-thong-bao Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung thông báo

 
Trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019 kể từ ngày 10/07/2020
PDN công bố thời gian chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019 như sau: - Thời gian thanh toán: kể từ ngày 10/07/2020 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai kể từ 10/07/2020 vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, đối với cổ đông sở hữu là thể nhân phải mang theo giấy CMND, cổ đông sở hữu là pháp nhân phải mang theo giấy giới thiệu và CMND của cá nhân được giới thiệu. Trường hợp nhận thay thì người nhận thay phải có giấy ủy quyền và kèm theo CMND của mình. Trường hợp cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức qua hệ thống ngân hàng đề nghị có công văn phúc đáp cho Công ty để làm cơ sở tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày thông báo: 25-06-2020
In nội dung

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP