Trang chủ : noi-dung-van-ban-phap-luat Home
 

 menu

 

 

 stock

 
 

 website links

 

 Online:

 

 Content

 
The Titles THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 09/2001/TT-BTM
No./Notation 09/2001/TT-BTM
Date of Issued 18/05/2011
Effective date
Signer vũ kim tuấn
Abstract

THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 09/2001/TT-BTM NGÀY 13 THÁNG 04 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG ...​

Issing agencies Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ
Scope Luật, Nghị quyết, Nhị định Giáo Dục
Type Thể loại 1
Attachments

Legal Document Others

 

 notice

 
 

 shipping lines

 
 

 company links

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Back to top
ĐĂNG NHẬP