Trang chủ : Công nghệ thiết bị Home
 

 menu

 

 

 stock

 
 

 website links

 

 Online:

 

 Technology and Equipment

 

 

OPERATION FACILITIES AT LONG BINH TAN PORT

 

No.

Equipment

 

Picture

Quantity

Capacity

(Ton, m3, CV)

1

Liebherr crane

1.Cau_Liebherr.JPG

02

40 T

2

Crawler crane

 2.Cau_banh_xich.JPG

01

15 T

3

Mobile crane

3.caubanhhoi.JPG

01

18 T

4

Crawler crane

  4.cauthuyluc.JPG

01

7 T

5

Bucket loader

5.xexuclat.JPG

02

3 m3

6

Bucket loader

5.xexuclat.JPG

01

0.3 m3

7

Excavator

7.xecuocbanhxich.JPG

03

0.2 m3

8

Forklift

8.xenang.JPG

02

40 T

9

Forklift

8.xenang.JPG

04

8 T

 

OPERATION FACILITIES AT GO DAU PORT

 

1

Mobile crane

3.caubanhhoi.JPG

03

20 T

2

Mobile crane

3.caubanhhoi.JPG

01

7 T

3

Bucket loader

5.xexuclat.JPG

01

0.2 m3

4

Excavator

xecuoc.JPG

01

0.2 m3

5

Excavator

xecuoc.JPG

02

0.5 m3

6

Fire truck

xecuuhoa.JPG

01

 

 

 

 notice

 
 

 shipping lines

 
 

 company links

 
 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Back to top
ĐĂNG NHẬP